обратно

П Р О Г Р А М А
VII - ма НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ХРАНЕНЕ
16 – 18 май 2014 г.

16 май 2014 (петък)

13:00 – 18:00 Регистрация участници
16:00 – 16:30 Официално откриване на Конференцията и приветствия
16:30 – 19:00 Пленарни доклади и фирмени симпозиуми
19.30 – Коктейл „Добре дошли”

17 май 2014 (събота)

08:00 – 18:00 Регистрация и настаняване на участниците
08:30 – 11:00 I-ва научна сесия
11:00 – 11:30 Кафе пауза
11.30 – 13.00 II-ра научна сесия
13:00 – 14:00 Пауза обяд
14:00 – 15:00 Фирмени презентации и симпозиуми
15:00 – 15:30 Кафе пауза
15:30 – 18:00 III -та научна сесия
19.30 – Официална вечеря

18 май 2014 (неделя)

08:00 – 14:00 Регистрация и настаняване на участниците
08:30 – 10:30 IV-та научна сесия
10:30 – 11:00 Кафе пауза
11:00 – 13:00 V-та научна сесия
13:00 – 13:30 Закриване на Конференцията
13:30 – 14:00 Освобождаване стаи хотел. Отпътуване.

 

обратно

 

Copyright © 2010 Wasteels Bulgaria. Всички права запазени.
Home