Уважаеми Дами и Господа,

VII - ма Национална конференция по хранене ще се проведе в Международен дом на учените “Фредерик Жолио - Кюри”, к.к. „Свети Константин“, гр. Варна, в периода
от 16 до 18 май 2014 г.

I. Организатор:

       БЪЛГАРСКО ДРУЖЕСТВО ПО ХРАНЕНЕ И ДИЕТЕТИКА

Организационен комитет:

Председател: проф. д-р Б. Попов, дмн

Членове: проф. д-р Д. Байкова, дм проф. д-р С. Петрова, дм доц. д-р В. Дулева, дм
доц. д-р А. Пенков, дм доц. д-р Д. Попова, дм доц. д-р Л. Иванова, дм
доц. д-р Е. Стойнев, дм д-р С. Кирякова

II. Лектори:

Водещи специалисти в областта на храненето и диететиката.

III. Информация за Конференцията:

1. Важни дати

  • краен срок за изпращане на заявка за участие с доклад, постер и научно съобщениедо 31 март 2014 г.;
  • потвърждение от Организационния комитет за прието участие с доклад или постер до 10 април 2014 г.;
  • ранна заявка на фирми-спонсори за участие в Конференцията – до 01 февруари 2014;
  • късна заявка на фирми-спонсори за участие в Конференцията – от 02 февруари 2014 до запълване на изложбените площи;
  • ранна регистрация на делегати в Конференцията - до 01 април 2014;
  • късна регистрация на делегати в Конференцията - от 02 април 2014 до 13 май 2014;
  • Откриване на VII-ма Национална конференция по хранене – 16 май 2014 – 16:00 ч – МДУ„Фр. Ж. Кюри”, к.к. «Св. Константин» гр. Варна – Конферентна зала 1
  • Коктейл „Добре дошли”16 май 2014 – 19:30 ч;
  • Официална вечеря17 май 2014 – 19:30 ч;
  • Закриване на VII-ма национална Конференция по хранене – 18 май 2014 – 13:30 ч.

2. Основни теми на Конференцията:

- „НОВИ ХРАНИ И МЕДИКАМЕНТИ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ И ЛЕЧЕНИЕ НА
    СЪВРЕМЕННИТЕ БОЛЕСТИ”

- „АКТУАЛНИ АСПЕКТИ В ДЕТСКОТО ХРАНЕНЕ“

- „ФУНКЦИОНАЛНИ ХРАНИ И НАПИТКИ“

- „НОВИ ТЕХНОЛОГИИ ПРИ ПРОИЗВОДСТВО НА ЗДРАВОСЛОВНА ХРАНА“

- „ВАРИЯ“

Заповядайте в МДУ „Фр. Ж. Кюри”, к.к. „Св. Константин“, гр. Варна!

Фирма организатор – „ВАСТЕЛС-България”
гр. София 1202, бул. “Княгиня Мария Луиза” 102
тел/факс: 02/931-06-36, 02/931-11-17
е-mail: events@wasteels.bg
Web site: www.wasteels.bg

Банкова сметка за плащане на суми в лева:
РАЙФАЙЗЕН БАНК, клон Бизнес Парк София
Разплащателна сметка:
ВАСТЕЛС-България ЕООД
BG82 RZBB 9155 4037 7528 00   код: RZBBBGSF
 

Copyright © 2010 Wasteels Bulgaria. Всички права запазени.
Home