Уважаеми Дами и Господа,
АКАДЕМИЯ ПО ЦЕРЕБРАЛНА ПАРАЛИЗА
ще се проведе на 26 април 2014 г. в Парк Хотел „Москва”, гр. София;
27 април 2014 г. – АТЕЛИЕТА в Софийски университет „Св. Климент Охридски“, гр. София: http://zelenatakushta.com/

1. Организатори на АКАДЕМИЯ ПО ЦЕРЕБРАЛНА ПАРАЛИЗА:

СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА ДОЛЕКУВАНЕ, ПРОДЪЛЖИТЕЛНО ЛЕЧЕНИЕ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ
НА ДЕЦА С ЦЕРЕБРАЛНА ПАРАЛИЗA „СВЕТА СОФИЯ“

Научен комитет:
доц. д-р Иван Чавдаров, дм
доц. Моника Богданова

Организационен комитет:
доц. д-р Иван Чавдаров, дм
Елина Бояджиева, маг. икон.
д-р Лариса Куртелова
д-р Наташа Бенова

С логистичното съдействие на:
Асоциация по Физикална Медицина и Рехабилитация,
Българско Дружество по Неврология, Психиатрия и Психология на Детското Развитие,
Национално Сдружение на Педиатрите Специалисти от Извънболничната Помощ

Официален агент на АКАДЕМИЯ ПО ЦЕРЕБРАЛНА ПАРАЛИЗА:„ВАСТЕЛС-България”
гр. София 1202, бул. „Княгиня Мария Луиза” 102
тел: 02/931-06-36; 02/931-11-17;
e-mail: events@wasteels.bg
Web site: www.wasteels.bg

2. Важни дати на АКАДЕМИЯ ПО ЦЕРЕБРАЛНА ПАРАЛИЗА:

Ранна регистрация за участие на фирми спонсори в АКАДЕМИЯ ПО ЦЕРЕБРАЛНА ПАРАЛИЗА до 01 март 2014 г.
Късна регистрация за участие на фирми спонсори в АКАДЕМИЯ ПО ЦЕРЕБРАЛНА ПАРАЛИЗА от 02 март 2014 г.
Ранна регистрация за участие на делегати в АКАДЕМИЯ ПО ЦЕРЕБРАЛНА ПАРАЛИЗА до 01 март 2014 г.
Късна регистрация за участие на делегати в АКАДЕМИЯ ПО ЦЕРЕБРАЛНА ПАРАЛИЗА от 02 март 2014 г. до 21 април 2014 г.
Регистрация на място от 22 април 2014 г. и на място
Официално откриване АКАДЕМИЯ ПО ЦЕРЕБРАЛНА ПАРАЛИЗА 26 април 2014 г. – 09:00 ч
Коктейл „25 ГОДИНИ СБДПЛРДЦП и 3 ГОДИНИ „ДНИ НА ФРАНСОАЗ ДОЛТО“ В БЪЛГАРИЯ“ 26 април 2014 г. – 18:30 ч
АТЕЛИЕТА в Софийски университет „Св. Климент Охридски“, гр. София 27 април 2014 г.

3. Официален език на АКАДЕМИЯ ПО ЦЕРЕБРАЛНА ПАРАЛИЗА:

 • Български език и Английски език

4. Основна тема на АКАДЕМИЯ ПО ЦЕРЕБРАЛНА ПАРАЛИЗА:

 • Съвременните методи на диагностика, лечение и рехабилитация на Церебрална Парализа

5. АКАДЕМИЯ ПО ЦЕРЕБРАЛНА ПАРАЛИЗА е предназначена за:

 • лекари, психолози, терапевти и немедицински специалисти, работещи в специализирани лечебни, здравни или социални институции и
  неправителствени организации, грижещи се за деца с Церебрална Парализа
 • родители на деца с Церебрална Парализа

6. Акредитация:

Всеки участник в АКАДЕМИЯТА ПО ЦЕРЕБРАЛНА ПАРАЛИЗА ще получи сертификат за участие с фиксирани кредитни точки за
участници или съответно за лектори, както следва:

 • за лекари - от БЛС
 • за професионалисти по здравни грижи - от БАПЗГ
Кредитните точки, които ще получи всеки един участник се определят от БЛС или БАПЗГ в съотвествие на научната програма на
АКАДЕМИЯТА ПО ЦЕРЕБРАЛНА ПАРАЛИЗА.

7. Заявки за участие на АКАДЕМИЯ ПО ЦЕРЕБРАЛНА ПАРАЛИЗА:

8. Регистрационен процес за участие в АКАДЕМИЯ ПО ЦЕРЕБРАЛНА ПАРАЛИЗА:

Всички участници е желателно да заявят и съответно заплатят своето участие предварително по преференциални цени на фирмата организатор.

формуляр-участници онлайн(тук)

формуляр-спонсори онлайн(тук)

Регистрацията на участниците на място в Парк Хотел „Москва”, гр. София за получаване на всички материали ще започне в 08.00 ч на
26 април 2014 г. на Регистрационното бюро на „ВАСТЕЛС-България”.

Работните часове за регистрация са:

 • 26 април 2014 г. – 08.00 ч – 18:30 ч

Фирмата организатор се ангажира за оказване на пълно съдействие на участниците по време на АКАДЕМИЯТА ПО ЦЕРЕБРАЛНА ПАРАЛИЗА:

 • Регистрация на участниците;
 • Регистрация за Коктейл „25 ГОДИНИ СБДПЛРДЦП и 3 ГОДИНИ „ДНИ НА ФРАНСОАЗ ДОЛТО“ В БЪЛГАРИЯ“ до запълване броя места в ресторанта;
 • Предоставяне на Сборник доклади - АКАДЕМИЯТА ПО ЦЕРЕБРАЛНА ПАРАЛИЗА и други материали;
 • Предоставяне на сертификати от БЛС и БАПЗГ за участие;
 • Обща информация и координация.

Заповядайте в Парк Хотел „Москва”, гр. София!Фирма организатор - „ВАСТЕЛС-България”
гр. София 1202, бул. „Княгиня Мария Луиза” 102
Лице за контакт: Росица Джурова
Тел: 0888 50 7778; 02/931-11-17
е-mail: events@wasteels.bg
Web site: www.wasteels.bg
Банкови сметки за плащане на суми в лева:
РАЙФАЙЗЕН БАНК, клон Бизнес Парк София
Разплащателна сметка:
ВАСТЕЛС-България ЕООД
BG82 RZBB 9155 4037 7528 00 код: RZBBBGSF
Copyright © 2012 Wasteels Bulgaria. Всички права запазени.