Dear Ladies and Gentlemen,

  It is our pleasure to present to your kind attention some information for XXV Anniversary National Conference of Pediatricians and General Practitioners with international participation, that will be held from 23rd till 25th of May 2024 in Majestic hotel, Sunny Beach Resort.

  Main topics of the Conference:  

  • Social Medicine;
  • Endocrinology;
  • Immunology, vaccines; 
  • Pulmonology, allergology;
  • Otorhinolaryngology, ophthalmology;
  • Gastroenterology, nephrology;
  • Cardiology, rheumatology;
  • Oncohematology;
  • Genetics, dermatology;
  • Surgery;
  • Neurology;
  • Cases of clinical practice.

  Medical specialists in pediatrics and general practitioners, are all highly welcome to participate in the Conference.

  Full information for the Conference is published in Bulgarian language.

   

  For additional information:
  Wasteels-Bulgaria – Official Conference Agent
  Contact Person: Ms. Temenuga Borisova – mobile++359 882 44 35 70 or е-mail: events@wasteels.bg

  23 май 2024 г., четвъртък

  КОНФЕРЕНТНА ЗАЛА "МАДЖЕСТИК"

  ПЪРВА СЕСИЯ

  СОЦИАЛНА МЕДИЦИНА

  23 май 2024 (четвъртък), 15:00 ч. - 16:20 ч.

  МОДЕРАТОРИ: проф. З. Петрова, доц. Д. Калайков, д-р М. Недялкова

  15:00-15:15     Встъпителни думи

  15:15-15:25     Мениджмънт на мултигенерационен екип в болнично лечебно заведение – 
  Е. Петрова-Джеретто, проф. З. Петрова, Т. Черкезов

  15:25-15:35     Бремето на бронхиалната астма - проф. П. Переновска

  15:35-15:45     Комплексната педиатрична помощ в България – предизвикателства в бъдещето - 
  д-р Б. Здравков

  15:45-15:55     Проблеми при трансплантациите в детската възраст – А. Гончаров, доц. Й. Узунова

  15:55-16:05     Детското здравеопазване в доболничната помощ – състояние, проблеми и перспективи - доц. Р. Маркова

  16:05-16:15     Революцията на изкуствения интелект в здравеопазването: Предизвикателства и перспективи - д-р Д. Митев, Б. Христова, В. Колева, М. Далхату

  16:15-16:20     ДИСКУСИЯ

   

  НАУЧЕН СИМПОЗИУМ ОРГАНОН

  23 май 2024 (четвъртък), 16:30 ч. – 17:00 ч.

  Мястото на антихистамините и левкотриеновите антагонисти в лечението на алергичните заболявания - д-р В. Кендерова

   

  ВТОРА СЕСИЯ

  ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИЯ И НЕФРОЛОГИЯ

  23 май 2024 (четвъртък), 17:00 ч. –18:30 ч.

  МОДЕРАТОРИ: проф. М. Георгиева, проф. П. Митева, проф. Д. Близнакова

  17:00-17:15     Функционална коремна болка в детска възраст - многолика и необятна! - доц. И. Янков

  17:15-17:25      Остър скротум в детската възраст - проф. П. Стефанова

  17:25-17:40      Хранителна алергия в детска възраст - проф. М. Георгиева, Н. Рашева, М. Гълъбова-Николова 

  17:40-17:55     Съвременно разбиране за синдрома на Alport - доц. Д. Русинов 

  17:55-18:10     Нефролитиаза в детска възраст - практически подход - доц. М. Гайдарова, Г. Михнева-Кирилова

  18:10-18:20     Осъвременени препоръки при лечението на запек в детска възраст - доц. Е. Пантелеева

   

  ТРЕТА СЕСИЯ

  ГЕНЕТИКА И ЕНДОКРИНОЛОГИЯ

  23 май 2024 (четвъртък), 18:20 ч. – 19:30 ч.

  МОДЕРАТОРИ: проф. Д. Авджиева-Тзавелла, проф. И. Пачева

  18:20-18:35     Предиабет, наднормено тегло и затлъстяване в Българиял Национално представително проучване. – доц. Л. Киров 

  18:35-18:50     Малформативни синдроми с генерализиран свръхрастеж - проф. Д. Авджиева-Тзавелла

  18:50-19:05     Редките болести в България - изследване, диагностика и терапевтични перспективи - проф. Р. Стефанов

  19:05-19:20     Съвременни аспекти в лечението и мониторирането на тип 1 захарен диабет в детска възраст - доц. М. Аршинкова

  19:20-19:30     Клиничен опит със затворена система с автоматизиран алгоритъм за контрол на гликемията MiniMed 780G - д-р К. Цочев

   

  24 май 2024 г., петък

  КОНФЕРЕНТНА ЗАЛА "МАДЖЕСТИК"

  ОФИЦИАЛНО ОТКРИВАНЕ

  24 май 2024 (петък), 09:00 ч. – 09:45 ч.

   

  ЧЕТВЪРТА СЕСИЯ

  ИМУНОЛОГИЯ И ВАКСИНОПРОФИЛАКТИКА

  24 май 2024 (петък), 09:45 ч. – 11:20 ч.

  МОДЕРАТОРИ: доц. А. Кунчев, проф. И. Христова, проф. Е. Наумова

  09:45-10:00     Състояние на ваксинопрофилактиката за Лаймска борелиоза - проф. И. Христова

  10:00-10:15     Изпълнение на имунизационния календар през 2023 г. и профилактични програми в областта на ваксинопрофилактиката - доц. А. Кунчев

  10:15-10:30     Опазване на имунното здраве на децата на България - проф. Е. Наумова

  10:30-10:45     Ваксини и НСПВЛ - съдружници по неволя - проф. Г. Момеков

  10:45-11:00     Мултидисциплинарен подход във ваксинопрофилактиката - проф. А. Галев

  11:00-11:10     Xyzal ® сироп - щит срещу Алергичен ринит при деца – проф. Г. Петрова

  11:10-11:20     ДИСКУСИЯ

   

  НАУЧЕН СИМПОЗИУМ ПФАЙЗЕР

  24 май 2024 (петък), 11:20 ч. - 11:50 ч.

  Респираторни патогени и респираторни инфекции – класика и съвременност в превенцията – проф. П. Переновска

   

  ПЕТА СЕСИЯ

  ОНКОХЕМАТОЛОГИЯ

  24 май 2024 (петък), 12:00 ч. – 13:00 ч.

  МОДЕРАТОРИ: проф. И. Христозова, проф. П. Чакърова

  12:00–12:15    Невробластомът в детска възраст- предизвикателство за ранна диагноза, клиничен вариетет, усложнения и успеваемост от лечението – д-р И. Чакъров, М. Йорданова, А. Василева, П. Чакърова

  12:15-12:30     Новости за желязодефицитната анемия в детската възраст - доц. Р. Митрова

  12:30-12:45     „Наръчник за психо-онкосоциална подкрепа“ – част от интегрирания подход в грижата за деца със злокачествени заболявания и техните родители – И. Георгиева, И. Христозова

  12:45-12:55     Кашлица – диагностичен и терапевтичен подход в доболничната помощ – д-р С. Ангелова

  12:55-13:00     ДИСКУСИЯ

   

  13:00-14:00 ПАУЗА ОБЯД

   

  НАУЧЕН СИМПОЗИУМ ПИЕР ФАБР

  24 май 2024 (петък), 14:00 ч. - 14:30 ч.

  Лечение на високорискови инфантилни хемангиоми. Клинични случаи от практиката.

  Модератор: проф. З. Демерджиева

  Лектори: д-р Р. Масларска; проф. З. Демерджиева

   

  ШЕСТА СЕСИЯ

  КАРДИОЛОГИЯ И РЕВМАТОЛОГИЯ

  24 май 2024 (петък), 14:30 ч. – 16:00 ч.

  МОДЕРАТОРИ: проф. Т. Донова, проф. Ст. Стефанов

  14:30-14:45     PFAPA – през погледа на клинициста - проф. Ст. Стефанов

  14:45-15:00     Вторични хипертонии - доц. Ст. Найденов

  15:00-15:10     Ибупрофен в педиатричната практика, quo vadis? - проф. П. Переновска

  15:10-15:25     Мускулно – скелетна болка в детска възраст - доц. К. Лисички

  15:25-15:35     Имуномодулация - проф. Г. Петрова

  15:35-15:50     Инфекциозен ендокардит в детската възраст - нашият опит - д-р З. Василева

  15:50-16:00     ДИСКУСИЯ

   

  СЕДМА СЕСИЯ

  ПУЛМОЛОГИЯ

  24 май 2024 (петък), 16:15 ч. – 18:05 ч.

  МОДЕРАТОРИ: проф. М. Бошева, проф. П. Минчев, доц. Б. Шентов

  16:15-16:30     Съвременни проблеми и предизвикателства пред детската пневмология в България - проф. П. Минчев

  16:30-16:45     Предложение за клинични препоръки за грижа за белия дроб при деца с тежки неврологични заболявания - К. Кетев, И. Каравеликова, Б. Ангелов, проф. М. Бошева

  16:45-17:15     CFTR модулаторите в България. Надежда и за най-малките. – проф. Г. Петрова

  17:15-17:30     Роля на изкуствения интелект в пулмологията - проф В. Пенчева

  17:30-17:45     Алгоритъм за лечение на муковисцидоза – проф. Г. Петрова, М. Байчева

  17:45-18:00     Митове в детската пулмология - доц. С. Милева

  18:00-18:05     ДИСКУСИЯ

   

  ОСМА СЕСИЯ

  АЛЕРГОЛОГИЯ И ДЕРМАТОЛОГИЯ

  24 май 2024 (петък), 18:10 ч. – 19:30 ч.

  МОДЕРАТОРИ: проф. М. Стаевска, проф. З. Демерджиева

  18:10-18:25     Нови подходи в имунотерапията на алергичните заболявания – акад. Б. Петрунов

  18:25-18:40     Нова класификация на алергичните болести - проф. М. Стаевска

  18:40-18:55     Редки синдроми в дерматологията - проф. З. Демерджиева

  18:55-19:10     Exercise-induced asthma - проф. Б. Несторович

  19:10-19:25     Бронхиална астма и ГЕР - кое е първичното? - проф. Н. Парамонова

  19:25-19:30     ДИСКУСИЯ

   

  НАУЧЕН СИМПОЗИУМ БЕРЛИН ХЕМИ

  24 май 2024 (петък), 19:30 ч. – 20:00 ч.

  Алергичен ринит в детска възраст - д-р С. Евтимова

   

  25 май 2024, събота

  КОНФЕРЕНТНА ЗАЛА "МАДЖЕСТИК"

  ДЕВЕТА СЕСИЯ

  ХИРУРГИЯ

  25 май 2024 (събота), 09:00 ч. – 10:30 ч.

  МОДЕРАТОРИ: проф. О. Бранков, проф. Д. Петров

  09:00-09:15     Миниинвазивно оперативно лечение на Pectus excavatum при подрастващи – 9-годишен опит - проф. Хр. Шивачев

  09:15-09:30     Хирургична тактика при някои патологични процеси на кожата и подкожието - проф. О. Бранков

  09:30-09:45     Малформации на нервната система, които налагат хирургично лечение –проф. К. Минкин

  09:45-09:55     Има ли място приложението на Бета глюкан и билка Ракитник при деца с първичен имунен дефицит, и рецидивиращи респираторни инфекции - резултати от клинично проучване - проф. П. Переновска

  09:55-10:10     Навигационни вмешателства при неотложна хирургия в детската възраст – проф. В. Розинов, А. Беляевя, О. Беляева 

  10:10-10:20     Нанотехнологиите и сребърните наночастици - ефективна стратегия срещу бактериалните биофилми - доц. Ю. Рангачев

  10:20-10:30     ДИСКУСИЯ

   

  ДЕСЕТА СЕСИЯ

  НЕВРОЛОГИЯ

  25 май 2024 (събота), 10:30 ч. – 12:05 ч.

  МОДЕРАТОРИ: проф. И. Литвиненко, проф. В. Божинова, проф. И. Търнев

  10:30-10:45     Съвременна терминология, класификация, диагностика и лечение на детските епилепсии - проф. В. Божинова

  10:45-11:00     Поведение при фебрилни гърчове - проф. И. Литвиненко

  11:00-11:15     Прогресираща кавитираща левкоенцефалопатия, дължаща се на мутации в NDUFV2 гена – проф. И. Търнев, Т. Чамова, А. Танева, О. Асенов, В. Гергелчева, В. Божинова, Н. Иванова, Л. Рамос, А. Йорданова

  11:15-11:30     Ранна диагноза на нарушенията в невро-психическото развитие – актуално състояние - проф. И. Иванов

  11:30-11:45     Съвременно лечение на исхемичен инсулт в България - проблеми и решения - доц. Р. Калпачки

  11:45-12:00     Белодробни прояви при редки метаболитни заболявания – проф. Г. Петрова

  12:00-12:05     ДИСКУСИЯ

   

  НАУЧЕН СИМПОЗИУМ САНДОЗ

  25 май 2024 (събота), 12:05 ч. – 12:35 ч.

  Инфекции - актуални възможности за повлияване. Лечение и профилактика с пробиотик лекарство. - доц. К. Лисички

   

  ЕЛЕКТРОННА ПОСТЕРНА СЕСИЯ

  25 май 2024 (събота), 12:35 ч. – 13:35 ч.

  КОМИСИЯ

  Председател: доц. К. Лисички

  Членове: доц. Д. Калайков, проф. М. Цонзарова, д-р М. Недялкова

  1.         Възможностите за терапия и хипер-ИгЕ синдром – две различни истории - В. Папочиева, К. Генкова, И. Николов, П. Костова, Ю. Ердинчова, М. Шахид, С. Лесичкова, С. Михайлова, Г. Петрова

  2.         Бърза прогресия на бронхиектазии при пациент с муковисцидоза – не само лекарствата са решението - К. Генкова, В. Папочиева, С. Федева, И. Николов, Д. Петкова, П. Переновска, Г. Петрова

  3.         Усложнения на микоплазмена инфекция при децата – Б. Георгиева, С. Парина, Д. Митева

  4.         В годината на Mycoplasma pneumoniae – кърмаче с клиника на бронхиолит - Ю. Ердинчова, П. Костова, С. Милева

  5.         Муковисцидоза в кърмаческа възраст - кога да очакваме бронхиектазии - Д. Петкова, П. Костова, С. Милева

  6.         Ниско тегло и рецидивиращи бронхиални обструкции – проблемът невинаги е соматичен – И. Николов, С. Георгиев, М. Тъпанова, В. Папочиева, К. Генкова, Г. Петрова

  7.         Късната диагноза муковисцидоза - И. Тодорова-Стефанова, М. Байчева, В. Папочиева, И. Николов, К. Генкова, Н. Янева, С. Милева, Г. Петрова

  8.         Ефект от приложение на инхалаторен антибиотик при дете с немуковисцидозни бронхиектазии - Д. Митева, Б. Георгиева, С. Парина, П. Переновска, Г. Петрова

  9.         Рисков профил и терапевтичен подход при хоспитализирани пациенти с предсърдно мъждене в България – Н. Найденова, Ст. Найденов, Н. Рунев, Е. Манов

  10.       Значение на генетични и клинични фактори за намалената костна минерална плътост при муковисцидоза – Т. Яковска

  11.       Инфекции на уринарния тракт при деца и юноши в извънболничната медицинска практика - С. Алекова, Р. Койчева

  12.       Измерване индекса на множествена антибиотична резистентност (MARI) на бактериални изолати при деца с позитивна урокултура в извънболничната медицинска помощ – С. Алекова, Р. Койчева

  13.       Респираторни педиатрични предизвикателства в ерата след ковид пандемията – инфекция с респираторен синцитиален вирус - В. Колева, Б. Христова

  14.       Постинфекциозни ЦНС-усложнения или абсансна епилепсия- клиничен случай на 11-годишно момче – Х. Бурнусузов, И. Соткова, И. Нейчева, В. Тотова, П. Бойкова

  15.       Превенция на захарния диабет и неговите усложнения с приложение на технологии за обработка на естествен език, големи масиви от данни (Big Data) и изкуствен интелект (AI) – 
  Д. Чаръкчиев, Е. Марков, Е. Кръстев, Р. Кръстева, Л. Манева, А. Величков

  16.       Методи на физикалната терапия за подобряване на моториката при деца с хипотонус: пътища към по-добро развитие - М. Близнакова, Ж. Русева, И. Христова, Е. Христова

  17.       Стресът и коремната болка в детска възраст - Д. Близнакова

  18.       Приложение на хидролизирана формула с галактоолигозахарид и пробиотик при здрави доносени новородени деца в първите седмици след раждането - М. Калайджиева, Р. Масларска, С. Денева, В. Константинова, А. Хаджипантелеева, В. Александрова, Е. Игова

  19.       Интеграцията на изкуствения интелект в медицината: новите граници на диагностиката и лечението – П. Митев, Д. Митев, Б. Христова, В. Колева, М. Далхату

  20.       Лапароскопска аднексектомия при торквиран овариален тератом - клиничен случай – 
  Я. Пъхнев, Е. Рангелов, М. Клингова, Н. Толекова, Д. Кофинова, Б. Деспотов, Б. Младенов, П. Христова, Хр. Шивачев

  21.        Лобарна пневмония в амбулаторната практика - клиничен случай - А. Петкова

  22.       Предварителни резултати от клинично проучване на нивата на витамин Д при хоспитализирани деца с остри респираторни инфекции – Г. Стойкова, В. Боцова, Б. Шентов

  23.       Шест годишно дете със синдром на стрептококов токсичен шок и  прояви на остър миокардит - Б. Ганев, Т. Александрова, В. Илчова, П. Христова, И. Цочева

  24.       Поствирусен миозит с рабдомиолиза при 17 годишно момче - С. Енчев, В. Илчова, И. Цочева

  25.       SBS /shaken baby syndrome/ - предизвикателство пред образния диагностик - клиничен случай  с двумесечно кърмаче - В. Страхинова, К. Генова, З. Мишева, Е. Димитрова, Д. Бомбол

  26.       Стартовата и последващата формула със специфичен състав от пет олигозахарида на човешко мляко подпомагащи растежа, съответстващ на възрастта, са безопасни и подходящи: финални резултати от двойно-сляпо, рандомизирано контролирано проучване – С. Досев, Г. Иванова и колектив

  27.       Изследване на дишането чрез техника на форсирани осцилации, предимства и недостатъци – К. Кетев, Д. Миланова, И. Каравеликова, П. Стоименова

  28.       Голяма дупликация в гена на фактор VIII не довежда до образуване на инхибиторни антитела - А. Банчев, С. Симеонова, Д. Стоянова, Б. Аврамова, Д. Тодориева, В. Славчева

   

  13:00-14:00 ПАУЗА ОБЯД

   

  ЕДИНАДЕСЕТА СЕСИЯ

  ОФТАЛМОЛОГИЯ И ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЯ

  25 май 2024 (събота), 14:30 ч. – 16:00 ч.

  МОДЕРАТОРИ: проф. А. Оскар, проф. Д. Вичева, доц. Ц. Цолов

  14:30-14:45     Очен травматизъм в детска възраст - проф. И. Петкова

  14:45-15:00     Скрининг, диагностика и лечение на рисково-новородени деца - проф. А. Оскар

  15:00-15:15     Носна обструкция или Аденоидит в детската възраст? - проф. Д. Вичева

  15:15-15:30     Тонзиларният проблем - доц. Ц. Цолов

  15:30-15:40     Нетацин и Нетилдекс в клиничната практика - проф. А. Оскар

  15:40-15:55     Постижими цели в диагностиката и лечението на Х-свързана хипофосфатемия –

  д-р Ю. Баздарска

  15:55-16:00     ДИСКУСИЯ

   

  НАУЧЕН СИМПОЗИУМ ИНТЕРНЕШЪНАЛ МЕДИКАЛ КЪНСЪЛТИНГ

  25 май 2024 (събота), 16:00 ч. - 16:30 ч.

  Алекс тест за диагностика на алергични заболявания в педиатричната практика – д-р П. Костова

   

  ДВАНАДЕСЕТА СЕСИЯ

  СЛУЧАИ ОТ КЛИНИЧНАТА ПРАКТИКА

  25 май 2024 (събота), 16:30 ч. – 18:00 ч.

  МОДЕРАТОРИ: проф. В. Йотова, д-р В. Исаев, д-р Клара Балджиева

  16:30-16:40     Навлизане на технологиите в ежедневната грижа за деца с диабет – проф. В. Йотова

  16:40-16:50     Инфекциозен ендокардит на пулмоналната клапа - дългосрочно проследяване – д-р М. Радкова, Т. Донова

  16:50-17:00     Суицидни опити чрез самоотравяне с медикаменти при пациенти в юношеска възраст – серия от случаи - доц. Ю. Раденкова-Саева

  17:00-17:10     Бронхиална астма до доказване на противното или възможности за ранна диагноза на рядко заболяване – доц. Е. Георгиева, В. Папочиева, М. Байчева

  17:10-17:20     Чуждо тяло в дихателните пътища на дете – д-р М. Миткова, Ж. Касабоглу, 
  Т. Аврамов, Н. Българанов, Т. Илчев, П. Переновска, Ц. Цолов

  17:20-17:30     Какво може да се крие зад маската на острия бронхиолит - представяне на клиничен случай на 3-месечно кърмаче с хронична интерстициална болест – д-р В. Кендерова, К. Лисички

  17:30-17:40     Клиничен случай на новородено с кистичен тератом с произход от тимусната жлеза с благоприятен изход. Мултидисциплинарен подход. – д-р Е. Игова, Р. Масларска, М. Калайджиева, С. Денева, В. Константинова, А. Хаджипантелеева, В. Александрова, И. Александрова, В. Атанасова и екип, Хр. Шивачев и екип, Д. Печилков и екип, М. Йорданова

  17:40-17:50     ДИСКУСИЯ

   

  ОФИЦИАЛНО ЗАКРИВАНЕ

  25 май 2024 (събота), 17:50 ч. – 18:30 ч.

   

  Hotel Majestic, Sunny Beach Resort