Полезна информация за пътуване

  • пътниците трябва да имат валидни документи за пътуване, лична карта или паспорт, в зависимост от изискванията на съответната държава;

  • пътниците трябва да се информират за необходимостта от входна виза за страната, до която ще пътуват;

  • при пътуване сами на непълнолетни лица до 18 г., които са български граждани, е необходима нотариално заверена декларация от двамата родители, или само от единия, ако лицето пътува с другия родител, преведена на английски език. Такава декларация е необходима и ако родителите са разведени;

  • При пътуване в Европа е препоръчително пътникът да пътува или с Европейска здравна карта, или с медицинска застраховка, покриваща периода на пътуване.