Български Bulgarian | English English  

Уважаеми Дами и Господа,

VII - ми конгрес по физикална и рехабилитационна медицина с международно участие ще се проведе в хотел “Интерхотел Сандански”, гр.Сандански, в периода 07-10 ноември 2013 г.

I. Организатори:

ОРГАНИЗАЦИОНЕН КОМИТЕТ

НАУЧЕН КОМИТЕТ

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

д-р Татяна Ангелова, дм

Председател на АФМР

ЗАМ.ПРЕДСЕДАТЕЛ:

д-р Любина Веселинова, дм

Зам.председател на АФМР

ЧЛЕНОВЕ:

д-р Емил Милушев

д-р Живко Неделчев

д-р Илза Попова

д-р Йордан Гечев

д-р Кирил Панайотов

д-р Мая Желева

д-р Росица Шейтанова

д-р Антоанета Грозева, дм

д-р Илия Тодоров, дм

д-р Силвия Паскалева, дм

д-р Юлия Димитрова

д-р Янка Минчева

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

проф. д-р Елена Илиева, дм

ЧЛЕНОВЕ:

доц. д-р Асен Алексиев, дм

доц. д-р Георги Георгиев, дм

доц. д-р Живко Колев, дм

доц. д-р Иван Чавдаров, дм

проф. д-р Ивет Колева, дмн

доц.д-р Майя Рязкова, дм

доц. д-р Марин Маринкев, дм

доц. д-р Марина Дикова, дм

доц. д-р Стоян Кемеров, дм

доц. д-р Тодор Тодоров, дм

проф. д-р Тройчо Троев, дмн

доц. д-р Яна Петровска, дм

ЛОКАЛЕН ОРГАНИЗАЦИОНЕН КОМИТЕТ

д-р Стефка Иванова

д-р Лилия Асенова

II. Лектори:

Известни специалисти по ФРМ, ревматология, неврология, ортопедия и травматология и други от страната и чужбина.

III. Информация за Конгреса:

1. Важни дати

 • краен срок за изпращане на заявка за доклад, постер и научно съобщение и изпращане на резюмета, онлайн, за публикуване в книжката–програма на Конгреса – до 20.09.2013 на e-mail: prm_7th_congress@abv.bg;
 • потвърждение от Организационния комитет за прието участие с доклад или постер – до 01.10.2013;
 • ранна заявка на фирми-спонсори за участие в Конгреса – до 10.09.2013;
 • късна заявка на фирми-спонсори за участие в Конгреса – от 11.09.2013 до запълване на изложбените площи;
 • ранна регистрация на делегати в Конгреса - до 20.09.2013;
 • късна регистрация на делегати в Конгреса - от 21.09.2013 до 05.11.2013;
 • Откриване на VII-ми конгрес по физикална и рехабилитационна медицина с международно участие – 07.11.2013 – 18.30 ч – хотел „Интерхотел Сандански”,
  гр. Сандански – Конферентна зала „Сандански”;
 • Коктейл „Добре дошли”07.11.2013;
 • Официална вечеря09.11.2013;
 • Закриване на VII-ми конгрес по физикална и рехабилитационна медицина с международно участие – 10.11.2013 – 09.30 ч.

2. Основна тема на Конгреса:

 „ИНТЕРДИСЦИПЛИНАРНИ ПРОБЛЕМИ В ОБЛАСТТА НА ФИЗИКАЛНАТА И РЕХАБИЛИТАЦИОННА МЕДИЦИНА”

3. Научни направления на Конгреса:

 • Интердисциплинарни проблеми в областта на ФРМ и неврологията;
 • Интердисциплинарни проблеми в областта на ФРМ и ревматологията;
 • Интердисциплинарни проблеми в областта на  ФРМ и ортопедията и травматологията

Заповядайте в хотел „Интерхотел Сандански” – гр. Сандански!

Фирма организатор –
„ВАСТЕЛС-България”

гр. София 1202, бул. “Княгиня Мария Луиза” 102
тел/факс: 02/931-06-36, 02/931-11-17
е-mail: office1@wasteels.bg
Web site: www.wasteels.bg

Банкова сметка за плащане на суми в
лева
:
РАЙФАЙЗЕН БАНК, клон Бизнес Парк София
Разплащателна сметка:
ВАСТЕЛС-България ЕООД
BG82 RZBB 9155 4037 7528 00   код: RZBBBGSF
 

Copyright © 2010 Wasteels Bulgaria. Всички права запазени. Дизайн и реализация: Xenturia.com
Home