Home

Уважаеми Дами и Господа,
Предоставям на Вашето внимание информация за Шеста Национална практическа конференция „Съвременни превенция, профилактика и лечение в педиатрията – ЧЕТВЪРТИ МОДУЛ” – 22-24 март 2013 – гр. Сандански – Интерхотел САНДАНСКИ.

I. Организационен комитет на Шеста Национална практическа конференция:

Председател: д-р К. Балджиева, д-р А. Антонова, д-р Т. Ралчева
Зам. председател: д-р А. Костова
Секретар: д-р Е. Попниколова

II. Лектори за Шеста Национална практическа конференция:

Водещи специалисти в областта на педиатрията.

III. Информация за Шеста Национална практическа конференция:

1. Важни дати:

 • Откриване на Конференцията – 22 март 2013 – 18.00 ч
  Интерхотел САНДАНСКИ – Конферентна зала;
 • Вечеря „Добре дошли” – 22 март 2013 – 20.30 ч
  Интерхотел САНДАНСКИ – Основен ресторант
 • Закриване на Конференцията – 23 март 2013 – 19.00 ч
  Интерхотел САНДАНСКИ – Конферентна зала.
 • Официална вечеря – 23 март 2013 – 20.30 ч
  Интерхотел САНДАНСКИ – Основен ресторант

2. Основна тема на Шеста Национална практическа конференция:

„Съвременни превенция, профилактика и лечение в педиатрията – ЧЕТВЪРТИ МОДУЛ”

3. Допълнителна информация - организатор и координатор мероприятие:

Фирма „ВАСТЕЛС - България”:

Фирма организатор - „Wasteels”
гр. София 1202
бул. “Княгиня Мария Луиза” 102
тел/факс: 02/931-11-17; 02/931-06-36;
е-mail: office1@wasteels.bg
лице за контакт: г-жа Ваня Иванова
Банкова сметка:
ВАСТЕЛС-България ЕООД
Райфайзен Банк
гр. София – 1715, ж.к. „Младост” 4,
Бизнес Парк София, сграда 11А
сметка в лева: IBAN: BG82 RZBB 9155 4037 7528 00
код: RZBBBGSF
 

Copyright © 2012 Wasteels Bulgaria. Всички права запазени. Дизайн и реализация: Xenturia.com
Home