Уважаеми Дами и Господа,

Конференция „Дни на детската ортопедия“ ще се проведе от 19 юни до 21 юни 2014 г. в гр. Варна, хотел „Голдън Тюлип“.

1. Организатор на Конференцията:

СЕКЦИЯ ПО ДЕТСКА ОРТОПЕДИЯ

КЪМ БЪЛГАРСКА ОРТОПЕДИЧНА И ТРАВМАТОЛОГИЧНА АСОЦИАЦИЯ (БОТА)

2. Организационен и Научен комитет:

 • проф. д-р Борислав Владимиров, дмн – Почетен Председател Секция по детска ортопедия към Българска ортопедична и травматологична асоциация (БОТА);
 • д-р Райчо Кехайов – Председател Секция по детска ортопедия към Българска ортопедична и травматологична асоциация (БОТА);
 • доц. д-р Димитър Райков, дм – Катедра по ортопедия и травматология на Медицински Университет, гр. Варна;
 • д-р Боян Христов, дм - Клиника „Детска ортопедия” към УСБАЛО „Проф. Б. Бойчев”, Медицински Университет, гр. София.

3. Важни дати на Конференцията:

 • ранна заявка на фирми-спонсори за участие в Конференцията – до 15 април 2014;
 • късна заявка на фирми-спонсори за участие в Конференцията – от 16 април 2014 до запълване на изложбените площи;
 • ранна регистрация на делегати в Конференцията - преференциални цени до
  07 май 2014;
 • късна регистрация на делегати в Конференцията - от 08 май 2014 до 04 юни 2014;
 • Откриване на Конференция „Дни на детската ортопедия“ – 19 юни 2014 – 17:30 ч – хотел „Голдън Тюлип”, гр. Варна -  Конферентна зала „Дали”;
 • Коктейл „Добре дошли”19 юни 2014 – 20:00 ч, Основен ресторант, хотел „Голдън Тюлип”;
 • Официална вечеря20 юни 2014 – 20:30 ч, Основен ресторант, хотел „Голдън Тюлип”.

4. Основна тема на Конференцията:

    „ДЕТСКОТО ХОДИЛО“

5. Лeктори на Конференцията:

д-р М. Живков, д-р Р. Кехайов, д-р В. Алексиев, дм

Научната програма включва и презентации, свързани с основната тема, с продължителност
до 5 мин, при предварителна заявка за участие на e-mail events@wasteels.bg.


Заповядайте в хотел „Голдън Тюлип”, гр. Варна!

Фирма организатор – „ВАСТЕЛС-България”
гр. София 1202, бул. “Княгиня Мария Луиза” 102
тел: 02/931-11-17; факс: 02/931-06-36
е-mail: events@wasteels.bg
Web site: www.wasteels.bg

Банкова сметка за плащане на суми в лева:
РАЙФАЙЗЕН БАНК, клон Бизнес Парк София
Разплащателна сметка:
ВАСТЕЛС-България ЕООД
BG82 RZBB 9155 4037 7528 00   код: RZBBBGSF
 

Copyright © 2010 Wasteels Bulgaria. Всички права запазени.
Home