Home

Уважаеми Дами и Господа,

Юбилейната Петнадесета Национална конференция на ОПЛ и педиатри с международно участие, под патронажа на Ректората на Медицински Университет София, ще се проведе в хотел “Majestic”, к.к Слънчев бряг, в периода 23 – 25 май 2014 г.

I. Организатори на XV-та Национална конференция на ОПЛ и педиатри с международно участие:

Детска клиника към УМБАЛ „АЛЕКСАНДРОВСКА”
Почетен председател: проф. М. Маринов, Декан на МФ към МУ-СОФИЯ

Организационен комитет:
Председател: проф. П. Переновска
Зам. председател: д-р В. Исаев
Секретар: д-р Г. Петрова
Технически секретар: д-р Д. Митева, З. Викторова

II. Лектори:

Водещи специалисти от различни области на медицината от страната и чужбина.

III. Информация за Конференцията:

1. Важни дати:

 • краен срок за изпращане на заявка от лекари за участие с доклади, постери и научни съобщения – до 28 февруари 2014 на e-mail на
  д-р Валери Исаев – valeri_issaev@hotmail.com;
 • краен срок за изпращане на заявка от професионалистите по здравни грижи за участие с доклади, постери и научни съобщения – до 28 февруари 2014 на e-mail на Здравка Викторова – zdrav4e_t@abv.bg;
 • потвърждение от Организационния комитет за прието участие с доклад или постер – 14 март 2014;
 • краен срок за изпращане на резюмета, онлайн, за публикуване в книжката–програма на XV-та Национална конференция на ОПЛ и педиатри –
  до 31 март 2014
  на e-mail – conferencepediatrics2014@gmail.com;
 • ранна заявка за участие на фирми-спонсори на XV-та Национална конференция на ОПЛ и педиатри – до 21 февруари 2014;
 • късна заявка за участие на фирми-спонсори на XV-та Национална конференция на ОПЛ и педиатри – от 22 февруари 2014 до запълване на изложбените зали;
 • ранна регистрация на лекари и професионалистите по здравни грижи за участие в XV-та Национална конференция на ОПЛ и педиатри – до 14 април 2014;
 • късна регистрация на лекари и професионалистите по здравни грижи за участие в XV-та Национална конференция на ОПЛ и педиатри – от 15 април до 22 май 2014;
 • Откриване на ХV-та Национална конференция на ОПЛ и педиатри –
  23 май 2014 – 15.00 ч – хотел „MAJESTIC” – Конферентна зала № 1;
 • Коктейл „Добре дошли” на ХV-та Национална конференция на ОПЛ и педиатри –
  23 май 2014 – 20.30 ч – хотел „MAJESTIC”;
 • Кръгла маса – Социална медицина – малка зала – 24 май 2014 – 09.00 ч – 13.00 ч;
 • Официална вечеря на ХV-та Национална конференция на ОПЛ и педиатри –
  24 май 2014 – 20.30 ч;
 • Закриване на ХV-та Национална конференция на ОПЛ и педиатри –
  25 май 2014 – 11.30 ч.

2. Научни направления на Конференцията:

 • Имунология, алергология и дерматология;
 • Хирургия, ортопедия и травматология;
 • Неврология, неврохирургия и психиатрия;
 • Онкохематология;
 • Ваксинопрофилактика;
 • Кардиология;
 • Пулмология;
 • Случаи от клиничната практика;
 • Социална медицина;
 • Сесия на професионалистите по здравни грижи;
 • Ендокринология и генетика.

Заповядайте в хотел „Маджестик” – Слънчев бряг!

Фирма организатор – „ВАСТЕЛС-България”
гр. София 1202, бул. “Княгиня Мария Луиза” 102
тел/факс: 02/931-06-36, 02/931-11-17
е-mail: events@wasteels.bg
Web site: www.wasteels.bg

Банкова сметка за плащане на суми в лева:
„ВАСТЕЛС-България” ЕООД
РАЙФАЙЗЕН БАНК, клон Бизнес Парк София
Разплащателна сметка:
BG82 RZBB 9155 4037 7528 00    код: RZBBBGSF
 

Copyright © 2010 Wasteels Bulgaria. Всички права запазени.
Home