Пета Национална практическа конференция "Съвременна превенция, профилактика и лечение в педиатрията"