Българо-Македонски симпозиум по ехография на детска тазобедрена става